Van Alkemadelaan 139
2597 AD Den Haag
T 070 3144020
E info@notarisadegeest.nl

Notariskantoor Adegeest

Hoe wij werken

Van een notariskantoor mag je deskundigheid en stiptheid verwachten. Dit betekent dat je dossier bij ons vlot wordt opgepakt en vakkundig wordt afgewikkeld. Voor telefonisch overleg zijn we tijdens de gebruikelijke kantoortijden prima bereikbaar. Een bezoek aan kantoor voor overleg of voor een bespreking is op korte termijn altijd mogelijk.

De vlotte afwikkeling kan gegarandeerd worden door de online verbindingen die er zijn met de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, diverse banken, het Centraal Testamentenregister en de Basisregistratie personen.

Van de cliënten verwachten we dat aan de hand van een geldig legitimatiebewijs voozien van pasfoto de identiteit kan worden vastgesteld. Dit kan een paspoort, identiteitskaart, Nederlands vreemdelingendocument of een in Europa uitgegeven rijbewijs zijn. Het legitimatiebewijs moet bij ieder bezoek aan kantoor worden getoond en ook bij het ondertekenen van een akte.

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Hetzelfde geldt voor een voorgenomen transactie die nog niet is uitgevoerd.
Ook mag de notaris geen bedragen aannemen van meer dan €.2.500,-- in contanten.
Alle voorwaarden zijn na te lezen onder de algemene voorwaarden